NIEUWS

TRAINEN NIAK

Op zaterdag 20 juli kunnen de deelnemers uit Gelderland & Overijssel die deelnemen
aan het NIAK op 24 & 25 augustus vanaf 10.00 uur tot circa 14.00 uur trainen op het
hoofdveld van  VVG in Gaanderen.
Dit hoofdveld heeft een tribune en kunstgras, exact zoals in Apeldoorn,
en bevindt zich naast de velden van kringgroep Slingeland
Ontvangst vanaf 9.30 in de kantine van kringgroep Slingeland.
Parkeerplaats is bij kringggroep Slingeland.
 
Aanmelden kan t/m 15 juli bij :
Jos ten Have
commissaris africhting Gelderland
06-20826474

Lioefhebbersdag TienkeHuisman
Info liefhebbersdag 6 juli bij kgp. de Grensstreek

Uitslag PAK 2019

Geleider:

Hond:

Certif.:

A:

B:

C:

Totaal:

Kwal.:

M.Mieras

Giant – Arno vom Gillrather Traum

IGP 3

99

88

88

277

ZG

L. van Meegdenburg

Epke van de Hornhutte

IGP3

93

93

88

274

ZG

J.ten Have

Cathe van de Moezenbulte

IGP 3

98

94

82

274

ZG

M.Immink

Dio von Gawall

IGP 3

95

88

88

271

ZG

H.Mulder

Dex van Polsmaten

IGP 3

97

73

94

264

G

E.Jongsma

Arras van Rowijastolz

IGP 3

97

71

90

258

G

R.Cornelissen

Anouschka van de Highland Place

 IGP3

97

78

78

253

G

P. van de Pol

Hoky Zde - Sko

IGP3

92

88

72

252

G

P.Hellevoort

Enzo van Haus Westland

IGP 3

95

82

70

247

V

K.Huisman

Arash de la Casa Del Perro

IGP 3

70

86

84

240

V

T.Hop jr.

Sam van Hamerslag

 IGP 3

71

80

85

236

V

M.Salden - Smoor

Bowien van de Moezenbulte

IGP 3

74

78

78

230

V

W.Hendriks

Boyd

IGP 3

       

DISK

Kringgroep

Geleider:

Hond:

A:

B:

C:

Totaal:

   

1è   De Noordink

J.ten Have

Cathe van de Moezenbulte

98

94

82

274

ZG

 
 

M.Immink

Dio von Gawall

95

88

88

271

ZG

 
           

545

   

2é Rievierengebied

M. Mieras

Giant – Arno von Gillrather Traum

99

88

90

277

ZG

 
 

I.Janssen –den Dunnen

Hardi von Gillrather Traum

93

78

91

262

G

 
           

539

 

 

  Oldebroek

H.Mulder

Dex van Polsmaten

97

73

94

264

G

 
 

T.Hop jr

Sam van Hamerslag

71

80

85

236

G

 
           

500

   

PAK verslag 2018 van Helga Vonk 

2018PAK

 

PAK verslag 2017 van Helga Vonk 

2017fotokampioen

Na de training weten ze wel wat lekker is bij de koffie, succes.

taart

 

19-08-2016  Ton Looman heeft een logo ontwikkeld, als iemand hier een idee of mening over heeft graag sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LogoVDHGelderland

Mededelingen


08-07-2019

Karakter beoordeling in de VDH

 

 

24-11-2018

PAK reglement

Nieuwe Statuten

Huishoudelijk reglement

 

26-06-2018 Bericht van Raad van Beheer

Geachte leden,

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de AVG) van kracht
geworden. Dat de nieuwe privacy regelgeving gevolgen voor uw vereniging zou hebben,
realiseerden we ons terdege. Wij hebben een plan gemaakt over hoe wij u konden helpen met
het voldoen aan deze nieuwe regelgeving. In de Raadar van december 2017 hebben we de AVG
onder uw aandacht gebracht. In de Raadar van april 2018 hebben we weer een item benut aan
de AVG en u daarin onder andere meegedeeld dat wij met een gespecialiseerde stichting in
gesprek waren, die u goed kon bijstaan om te voldoen aan de nieuwe privacy regelgeving.

Op 3 mei 2018 bent u via een mailing in kennis gesteld van ons contact met de Stichting AVG
voor Verenigingen en hoe u zich bij deze stichting kon aansluiten. De Raad van Beheer heeft
voor deze stichting gekozen omdat een groot aantal grote landelijk bekende verenigingen
ook bij deze stichting is aangesloten. Maar bovenal hebben we voor deze stichting gekozen
omdat het doorlopen van het 15-stappenplan u op een relatief eenvoudige manier laat voldoen
aan de gestelde eisen uit de nieuwe privacy regelgeving.

Hieronder zullen wij ingaan op veel voorkomende vragen. Mochten wij nieuwe specifieke
kynologische vragen ontvangen betreffende de AVG dan zullen wij deze met u blijven delen.

Antwoorden op een aantal voorkomende vragen.

  • NAW-gegevens in een catalogus en inschrijvingen

Op grond van het KR (artikel IV.17 KR) kan een hond alleen voor een expositie worden
ingeschreven als het daarvoor bedoelde document volledig is ingevuld. Door in te schrijven
aanvaardt de exposant onze rechtsmacht. Artikel IV.26 van het KR somt de gegevens op
die in ieder geval moeten worden opgenomen in een catalogus. Dat zijn: De namen van
de leden van het bestuur van de organisatie en van de eventuele gedelegeerde van
de Raad van Beheer, de namen van de honden met hun Nederlandse of buitenlandse
registratiekenmerk, hun titels, hun geboortedatum, de naam van de fokker, de namen van
de ouderdieren en de naam van de eigenaar, NAW-gegevens van de exposanten en de
namen van de keurmeesters. Tevens het publiceren van de digitale kampioenschapsdiploma’s
op onze website van de RvB vallen hieronder deze vloeien voort uit de aanvaarding van de
rechtsmacht en uitvoering door de RvB. De grondslag voor het opnemen van deze gegevens
is een overeenkomst. Dit is dus toegestaan.

  • Mogen foto’s van evenementen worden gebruikt (ook als er minderjarigen opstaan)?

Als iemand herkenbaar in beeld is (minderjarigen zowel als volwassenen) mag men zonder 
toestemming de foto niet publiceren. In de algemene voorwaarden van een evenement kan
een toestemmingsbepaling worden opgenomen waarin deelnemers akkoord gaan met het
maken en gebruiken van fotomateriaal. Is zo een toestemmingsbepaling niet opgenomen
dan kan bij de ingang mee worden medegedeeld dat er tijdens het evenement foto’s
gemaakt worden.  Een spreker zou het ook aan het begin van zijn speech kunnen meedelen.
Geeft iemand aan bezwaar te hebben met het publiceren van zijn foto, dan moet hiermee
rekening worden gehouden. Van personen onder de 16 jaar moet expliciete toestemming
van een ouder of een wettelijke vertegenwoordiger zijn ontvangen.
Toestemming van het kind is niet voldoende.

  • Het jaarlijks insturen van de ledenlijst naar de Raad van Beheer.

Artikel 10 van het HR bepaalt dat een vereniging jaarlijks een ledenlijst moet toesturen.
De wettelijke grondslag is hier de uitvoering van een overeenkomst in combinatie meteen
gerechtvaardigd belang.Dit is dus toegestaan.

  • Verwerken van uitslagen van screeningsonderzoeken.

Een hond valt niet onder de bescherming van de AVG. 
De gegevens van de hond kunnen daarom worden gepubliceerd.

  • Het publiceren van dekkingen en nestjes op de website  of in het clubblad van een vereniging.

De fokker en de rasvereniging kunnen overeengekomen zijn dat de fokker de rasvereniging op
de hoogte houdt van dekkingen en nestjes. En dat deze informatie wordt gepubliceerd.
De fokker levert deze gegevens aan om aan zijn verplichting aan de rasvereniging te voldoen.
Publicatie is dan de uitvoering van een overeenkomst. Dit is dus toegestaan.

  • Het publiceren van beschikbare dekreuen.

De eigenaar van de dekreu levert de gegevens aan met als doel om ze te publiceren.
Dat de gegevens gepubliceerd worden moet wel bij de fokker bekend zijn. De wettelijke grondslag
voor het publiceren is de toestemming van de fokker. Dit is dus toegestaan. Trekt de fokker om
wat voor reden dan ook zijn toestemming in, dan moeten de gepubliceerde gegevens worden verwijderd.

Heeft u nog vragen en of opmerkingen over de AVG dan is onze juridische afdeling u gaarne van dienst.
Wij zullen u met vaste regelmaat blijven informeren omtrent de ontwikkelingen rondom
deze nieuwe wetgeving.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Roelof Nuberg | secretaris

……………………………………………………………….
Raad van Beheer  -  houden van honden
T 020 664 44 71 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | www.houdenvanhonden.nl

 

 

 

17-07-2015, bericht commisaris africhting (gewijzigd op 25-03-2018 door webmaster)

AANVRAAG EXAMEN:

*Africhtingskeurmeester bellen en een datum vastleggen/afspreken.

*Examennummer bij de VDH aanvragen.
    -Ga naar site VDH www.duitseherder.nl
    -Klik op LEDEN
    -Klik vervolgens op DOWNLOADS
    -Klik vervolgens onder de E op examen en wedstrijden aanvraagformulier
    -Vul het bovenste gedeelte van dit formulier in.
    -Stuur vervolgens het formulier als wordbestand naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*De Commissaris Africhting vult het tweede gedeelte in en stuurt het formulier door naar de VDH.

*Binnen enkele dagen ontvangt u van de VDH een examennummer (derde gedeelte) wat op het
  volgende aanvraagformulier ingevuld moet worden.  

*Daarna africhtingskeurmeester schriftelijk aanvragen.
   -Ga naar site van Raad van Beheer www.houdenvanhonden.nl
   -Log in (je moet je hiervoor inloggen/aanmelden als bestuurslid)
   -Klik op Commisie werkhonden en bevestigingsformulier en keurmeesters
   -Klik op de naam van de africhtingskeurmeester die u telefonisch uitgenodigd heeft.
   -Vul het formulier in en stuur het formulier als wordbestand op naar de desbetreffende keurmeester.

*De africhtingskeurmeester mailt dit formulier retour aan de aanvrager met een cc aan de CWH.

*Daarna wordt het examen op de evenementenkalender van de CWH geplaatst.
  Het examen mag alleen plaats vinden wanneer het ook daadwerkelijk op deze site geplaatst is.

Commissaris Africhting Gelderland

A. Hop

 
  • Apport
  • Fokker1